Робота з батьками

Довідник “Ментальне здоров’я дітей під час війни: поради батькам та опікунам”

Онлайн-платформа “Ти як?”

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ
1. Підтримка фізичного здоров’я учнів.
2. Спілкування й формування особистісних орієнтацій учнів: інтерес до
життя, інтерес до людини, інтерес до культури, що сприяють розумінню
загальнолюдських цінностей.
3. Пізнавальна сфера життя учнів (робота з вчителями-предметниками,
майстрами виробничого навчання) з урахуванням індивідуальних
особливостей учнів. Захист не учня, а людини в ньому. Підхід до кожної
дитини «з оптимістичної позиції» (А. Макаренко).
4. Робота з родиною – вплив на виховний потенціал родини; об’єктом уваги є
не сама родина, а сімейне виховання. Тут необхідно таке:
– вивчення сімейної атмосфери, що оточує учня, його стосунків із членами
родини;
– психолого-педагогічна освіта батьків через систему батьківських зборів,
консультацій, бесід;
– організація спільного проведення вільного часу дітей і батьків;
– захист інтересів і прав дитини в так званих важких родинах.
Таким чином, навчальним закладом реалізуються функції батьківської
освіти (відомості про виховну концепцію ліцея, педагогічну позицію
класного керівника, майстра виробничого навчання, про методику виховання,
про цілі й задачі особистісного розвитку учнів на даний період, про хід
духовного розвитку дитини, про особливості діяльності учня, про взаємини у
групі, про виявлені здібності й поточні успіхи тощо) та коректуються
принципи сімейного виховання – саме тієї сторони, що стосується учня
(мистецтво любити дітей), режиму життя та діяльності дитини, що
забезпечують і корекцію особистості батьків.
Педагогам (особливо класним керівникам та майстрам виробничого
навчання) важливо дотримуватись таких правил:
1. Батьки та діти не повинні почувати себе об’єктами вивчення.
2. Робота з батьками повинна бути цілеспрямованою, планомірною й
систематичною.
3. Методи цієї роботи повинні бути взаємозалежні з методами виховання
дітей.
4. Психолого-педагогічні методи повинні бути різноманітні,
застосовуватись у комплексі.
5. При вивченні родини учня педагог насамперед звертає увагу на такі
дані:
– Загальні відомості про батьків, інших членів родини, житлові умови,
матеріальну забезпеченість. Інтерес до справ ліцея.
– Загальні відомості про дітей (вік, інтереси, рівень вихованості).
– Виховні можливості родини (рівень педагогічної культури батьків).
ЗМІСТ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ
Зміст роботи ліцея з батьками полягає в такому:
– підвищення психолого-педагогічних знань батьків (лекції, семінари,
індивідуальні консультації, практикуми);
– залучення батьків у навчально-виховний процес (батьківські збори,
спільні творчі справи, допомога у зміцненні матеріально-технічної
бази);
– участь батьків в управлінні ліцеєм (рада ліцею, батьківські комітети).
Форми та методи роботи з батьками повинні бути спрямовані на
підвищення педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії ліцея та
родини, на посилення їхнього виховного потенціалу.
Методи роботи: спостереження, бесіда, тестування, анкетування.
Значне місце в системі роботи класного керівника та майстра
виробничого навчання з батьками учнів приділяється психолого-педагогічній
освіті.

 

 

Маєте акаунт?

Увійдіть заповнивши дані входу

Якщо Ви не адміністратор сайту, або не контент-менеджер, то форма входу Вам не потрібна.