Пожежна безпека

Закон України “Про пожежну безпеку”

Наказ МНС України від 02.04.2004 №152 “Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників”

Наказ МНС України від 29.09.2003 №368 “Про затвердження Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України”

Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України затверджені наказом МОН від 15.08.2016 № 974. Джерело: https://www.pedrada.com.ua

Перелік документів з ПБ у закладі освіти (вкладення)

ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

ПРИЧИНИ ПОЖЕЖ

Найкращий спосіб захиститися від пожежі – не допустити її виникнення, а якщо небезпечна подія сталась, ужити заходів щодо мінімізації її наслідків. Найпоширенішими місцями виникнення пожеж у навчальних закладах є приміщення побутового та складського призначення.
ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Пожежна безпека в закладах системи освіти України регламентується Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 (далі – НАПБ А.01.001-2014) та галузевими Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 (далі – НАПБ В.01.050-2016/920).

Так, відповідно до розділу II НАПБ А.01.001-2014 та розділу I НАПБ В.01.050-2016/920 на об’єктах із постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, пожежна безпека забезпечується шляхом проведення організаційних і практичних заходів та використання технічних засобів.

Відповідальність за пожежну безпеку закладів та установ освіти покладається на їх власників або уповноважених ними органи або керівників (ректори, директори, начальники, завідувачі; далі – керівники навчальних закладів та установ).

Відповідно до розділу II НАПБ В.01.050-2016/920 керівниками навчальних закладів та установ повинні призначатися особи, відповідальні за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, інженерного обладнання та утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту, що має бути передбачено у їхніх функціональних обов’язках, посадових інструкціях тощо.

У кожному навчальному закладі та установі освіти наказом чи інструкцією встановлюється протипожежний режим, що містить необхідні для виконання організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, вимоги до утримання територій, будинків, приміщень, споруд, евакуаційних шляхів і виходів; до інженерного обладнання; до технічних засобів протипожежного захисту, вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт, а також порядок дій у разі пожежі.

Крім цього, на об’єкті повинні бути розроблені та затверджені керівником схема плану евакуації учнів і вихованців на випадок пожежі та інструкція, що визначає дії працівників закладу чи установи на випадок термінової евакуації учасників навчально-виховного процесу, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх працівників.

План евакуації та порядок евакуації повинні переглядатися один раз на три роки

У багатоповерхових будинках шкіл, шкіл-інтернатів класи для дітей молодшого віку слід розміщувати на нижніх поверхах

РОБОТА З НЕБЕЗПЕЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ

Ще одним небезпечним навчальним процесом є проведення лабораторних та експериментальних робіт із використанням пожежо- та вибухонебезпечних речовин.

Відповідно до розділу VI НАПБ А.01.001-2014 у навчальних класах та кабінетах слід розміщувати меблі, прилади, моделі, речі, приладдя лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позаурочних занять). Усе приладдя, реактиви, прилади повинні зберігатися у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках. Після закінчення заняття, усі пожежовибухонебезпечні речовини та матеріали необхідно прибрати з навчальних класів, кабінетів, майстерень у спеціально виділені й обладнані приміщення.

Співробітники навчальних закладів та наукових установ зобов’язані знати про рівень пожежної небезпеки хімічних речовин і матеріалів, що використовуються на заняттях і в експериментах, засоби їх гасіння та дотримуватися заходів безпеки під час роботи з ними.

У лабораторіях під час практичних занять із використанням легкозаймистих речовин (ЛЗР), горючих речовин (ГР) та газів необхідно забезпечити їх централізоване постачання й роздавання на робочі місця із застосуванням закритої безпечної тари. На робочих місцях кількість цих речовин не повинна перевищувати змінну потребу, тобто кількість, необхідну для виконання лабораторних та практичних робіт протягом навчального дня. Ці речовини повинні зберігатися в металевих ящиках або шафах. Відпрацьовані ЛЗР та ГР слід збирати у спеціальну герметичну тару, яку наприкінці дня видаляють із приміщення для регенерації або утилізації. Посудини, в яких проводилися роботи з ЛЗР та ГР, після закінчення досліджень повинні негайно промиватися пожежобезпечними розчинами.

Проведення робіт на дослідних установках, де застосовуються пожежовибухонебезпечні речовини і матеріали, допускається лише після прийняття їх в експлуатацію спеціальною комісією, призначеною наказом по закладу. Комісія повинна скласти висновок (акт) про можливість використання таких установок у визначеному приміщенні.

Усі лабораторні або експериментальні роботи, пов’язані з можливістю виділення токсичних або пожежовибухонебезпечних парів та газів, повинні проводитися лише у справних витяжних шафах без сторонніх речовин, матеріалів та устаткування, що не мають відношення до виконуваних операцій, та з увімкненою вентиляцією. Витяжні шафи, в яких проводяться такі роботи, повинні мати верхні та нижні відсмоктувачі, а також бортики, що запобігають стіканню рідини на підлогу.

УВАГА! КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

На виконання вимог чинного законодавства з пожежної безпеки у навчальних закладах категорично забороняється:

  • надавати в оренду навчальні приміщення, навчально-виховні та спальні корпуси, будинки для використання їх як складських або виробничих приміщень категорій А, Б та В;
  • розміщувати людей у приміщеннях, а також на поверхах (у будинках), не забезпечених двома евакуаційними виходами;
  • зберігати бензин, гас та інші ЛЗР та ГР, балони з киснем та іншими газами у непридатних для цього приміщеннях;
  • проводити вогневі (зокрема зварювальні) та інші пожежонебезпечні роботи за наявності у приміщеннях людей;
  • використовувати електроплитки, кип’ятильники, електрочайники, праски тільки у необладнаних для цього приміщеннях;
  • застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи і ліхтарі.

Перед початком навчального року усі заклади та установи мають бути оглянуті відповідними комісіями, зокрема, щодо відповідності їх вимогам пожежної безпеки. Результати огляду оформлюються актом готовності навчального закладу до нового навчального року відповідної форми.

Правила поведінки при виникненні пожежі

Рятування потерпілих з будинків, які горять, та під час гасіння пожежі:

1.Перед тим, як увійти в приміщення, що горить, накрийтеся мокрою ковдрою, будь-яким одягом чи щільною тканиною.

2.Відкривайте обережно двері в задимлене приміщення, щоб уникнути посилення пожежі від великого притоку свіжого повітря.

3.У дуже задимленому приміщенні рухайтесь поповзом або пригинаючись.

4.Для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину.

5.У першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та людей похилого віку.

6.Пам’ятайте, що маленькі діти від страху часто ховаються під ліжко, в шафу чи забиваються в куток.

7.Виходити із осередку пожежі необхідно в той бік, звідки дме вітер.

8.Побачивши людину, на якій горить одяг, зваліть її на землю та швидко накиньте будь-яку ковдру чи покривало (бажано зволожені) й щільно притисніть до тіла, за необхідності викличте медичну допомогу.

9.Якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю і перевертайтесь, щоб збити полум’я, ні в якому разі не біжіть – це ще більше роздмухує вогонь.

10.Під час гасіння пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні гідранти, воду, пісок, землю, кошму та інші засоби гасіння вогню.

11.Бензин, гас, органічні мастила та розчинники, що загорілися, гасіть тільки за допомогою пристосованих видів вогнегасників, засипайте піском або ґрунтом, а якщо осередок пожежі невеликий, накрийте його азбестовим чи брезентовим покривалом, зволоженою тканиною чи одягом.

12.Якщо горить електричне обладнання чи проводка, вимкніть рубильник або електричні пробки, а потім починайте гасити вогонь.

Пожежа у приміщенні:

1.Ви прокинулись від тріскоту пожежі й запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього на підлогу та повзіть під хмарою диму до дверей приміщення, але не відчиняйте їх відразу.

2.Обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі, не відчиняйте їх – дим та полум’я не дозволять вам вийти.

3.Щільно зачиніть двері, а всі щілини й отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму та повертайтесь поповзом у глибину приміщення.

4.Присядьте, глибоко вдихніть повітря, розчиніть вікно, висуньтеся та кричіть: “Допоможіть, пожежа!”, а якщо ви не в змозі відчинити вікно – розбийте віконне скло твердим предметом та зверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну команду.

5.Якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення (обов’язково зачиніть за собою всі двері).

6.Якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть униз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину. Під час пожежі заборонено користуватися ліфтами.

Маєте акаунт?

Увійдіть заповнивши дані входу

Якщо Ви не адміністратор сайту, або не контент-менеджер, то форма входу Вам не потрібна.