Навчально-виробнича робота

Навчально-виробничий процес у ДНЗ «Сумський центр  ПТО харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу» – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до державних стандартів.
Навчально-виробничий процес поєднує в собі як теоретичну, так і практичну підготовку, організовується відповідно до навчальних планів та програм за професіями, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійної (професійно-технічної) освіти. Зміст і обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

Основними формами теоретичної підготовки є:

  • різні типи уроків, лекції,теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття ;
  • індивідуальне заняття учнів, слухачів;
  • консультації; виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат, проміжна поетапна та випускна кваліфікаційна робота);
  • навчальні екскурсії;
  • інші форми організації навчання.

Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях та на робочих місцях на виробництві.

Лабораторія № 1
Лабораторія № 2
Лабораторія № 3
Лабораторія "Навчальний бар"
Лабораторія організації обслуговування

Професійно-практичне навчання організовується за такими формами:

  • уроки виробничого навчання;
  • уроки виробничого навчання на виробництві;
  • виробнича практика на робочих місцях на виробництві.

⠀⠀Професійно-практичне (виробниче) навчання ставить за мету залучення здобувачів освти до безпосереднього здійснення діяльності в області певної професії, формуючи у них необхідні професійні вміння та навички відповідно до вимог державних стандартів. Тому професійно-практичне навчання (практика) здобувачів освіти, є складовою частиною основної освітньої програми професійної освіти.
⠀⠀Мета практики – закріплення і поглиблення знань, отриманих здобувачам освіти в процесі теоретичного навчання, придбання необхідних умінь, навичок і досвіду практичної роботи за всіма видами професійної діяльності.

ФОП Калюжна С.О. Кафе-кондитерська «Be Happy

ТОВ «Сільпо- Фуд

ФОП Коростель Л.С. ресторан«Vin Gret».

ТОВ «Амарант КО» ресторан «Фемелі»Коцюба Н.І.

Маєте акаунт?

Увійдіть заповнивши дані входу

Якщо Ви не адміністратор сайту, або не контент-менеджер, то форма входу Вам не потрібна.