Історія закладу

Державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу» має славну історію, наповнену добрими трудовими традиціями.

   Відповідно до постанови ЦК КП України, Ради Міністрів УРСР від 4 березня 1966 р. № 206 та наказу Державного комітету Ради Міністрів СРСР з професійно-технічної освіти від 28 травня 1966 р. № 89, наказу начальника Сумського обласного управління профтехосвіти від 23 червня 1966 р. №56 у м. Суми на виробничій базі тресту «Сумихімбуд» Міністерства будівництва УРСР було відкрито Сумське міське професійно-технічне училище № 12 із початком занять 1 вересня 1966 року з контингентом учнів 270 осіб.

   Сумське МПТУ №12 налічувало лише 6 навчальних кабінетів: спецтехнологій опоряджувальних робіт, малярних робіт, столярних робіт, креслення, електротехніки та суспільствознавства. Перший навчальний рік розпочався силами 5-ти штатних викладачів та 9-ти майстрів виробничого навчання.

   У 1973 році училище отримало статус середнього з трирічним терміном навчання. Відтоді разом із професією учні мали змогу отримати й атестат про середню освіту. Перед інженерно-педагогічним колективом постали нові проблеми з удосконалення всієї системи навчання та виховання. Поряд із кабінетами спеціальних дисциплін було створено навчальні кабінети загальноосвітніх предметів: математики, фізики, хімії, історії, української та російської мов і літератури. Розширено спортивну базу.

   Окремою сторінкою літопису Центру є історія створення та функціонування торгівельно-кулінарного училища, що починає свій відлік від заснованої у січні 1949 року (наказом Міністерства торгівлі УРСР) школи торгівельно-кулінарного учнівства, яка стала першою в області готувати кваліфікованих спеціалістів для підприємств торгівлі та громадського харчування (перший випуск учнів становив: 28 кухарів, 17 продавців продовольчих товарів та 27 продавців промислових товарів).

   Спочатку школа орендувала приміщення Сумського технікуму цукрової промисловості по вул. Пролетарській, 60. У 1957 році школа ТКУ перейшла у заново збудовані фінськи будинки по вул. Засумській, 10-а. Зміцнювалась навчально-матеріальна база, зростав контингент учнів. Школа була реорганізована в торгівельно-кулінарне училище обласного управління торгівлі. Розширився перелік професій, за якими велася підготовка та підвищення кваліфікації (кондитери, перший випуск відбувся 1958 року – 30 осіб, кухарі-дієтологи, офіціанти, бармени, касири, пекарі).

   У 1985 році торгівельно-кулінарне училище з контингентом учнів 360 осіб було передано в підпорядкування обласного управління професійно-технічної освіти і стало філіалом СПТУ № 12. У 1991 році філіал переведено до приміщення СПТУ № 12 та об’єднано два колективи (торгівельно-кулінарного та будівельного профілів).

   У 1997 році професійно-технічне училище № 12 перепрофільовано у професійно-технічне училище торгівельно-кулінарного профілю.

2003 року навчальний заклад реорганізовано у заклад нового типу -ліцей харчових технологій та торгівлі, а 2 червня 2009 року – у Державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного  сервісу».

   Центр готує фахівців для підприємств громадського харчування за професіями: кухар, кондитер, офіціант, бармен. Випускники задоволені обраною професією, мають змогу продовжувати навчання у вищих навчальних закладах та підвищувати свою кваліфікацію на курсах очної та заочної форм навчання. Навчальний заклад також веде підготовку робітничих кадрів для підприємств торгівлі: продавець продовольчих товарів.

   Центр є професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників. Навчальний заклад здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників, молодших спеціалістів і незайнятого населення.

   Для успішного навчання та проведення цілої низки позаурочних, культурних та спортивно-масових заходів, вечорів відпочинку в навчальному закладі створена необхідна матеріально-технічна база: спортивний комплекс із 4-ма спортивними майданчиками; актова та танцювальна зали.

   Учнівське самоврядування є важливим фактором розвитку та модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом.

   Ефективне учнівське самоврядування сприяє гармонійному розвитку навчального закладу. Завдяки ініціативам учнів визначаються нові напрями розвитку поза навчальної діяльності, вдосконалення навчального процесу тощо.

Маєте акаунт?

Увійдіть заповнивши дані входу

Якщо Ви не адміністратор сайту, або не контент-менеджер, то форма входу Вам не потрібна.